Cancerstatistik

fig 1

  Figur 1. Antal nyanmälda tumörfall (totalt resp maligna) per år i södra regionen under perioden 1978-2008.

 

fig 2


Figur 2. Åldersfördelning av nydiagnosticerade cancerfall i regionen
2008 (antal fall per åldersgrupp)

 

Åldersutveckling


Figur 3. Åldersutvecklingen av cancerfall i regionen under 40 år.
Antalet fall i åldern 65-79 år har mer än fördubblats och >80 år
nästan fyrdubblats.

 

Mer cancerstatistik:
Socialstyrelsen
CANCERMondial
IACR, International Association of Cancer Registries
NORDCAN
NAACCR

 


Uppdaterad: 2010 08
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd.usil@skane.se