Uttag ur cancerregistret

Förbehåll för utlämnande av data ur personregister Bifogas ansökan!

Blankett för anhållan om uttag ur cancerregistret

Etikprövningsnämnden

SOSFS 2006:15 innehåller en förteckning/beskrivning av variablerna i cancerregistret

Vid frågor, kontakta oss på telefonnummer 046-17 75 60
Uppdaterad: 2011 10 19
Maria Rejmyr Davis