Uttag ur kvalitetsregister

Förbehåll för utlämnande av data ur personregister Bifogas ansökan!

Blankett för anhållan om uttag ur kvalitetsregister

Etikprövningsnämnden

INCA-portalen finns styrdokument och variabelförteckningar för de kvalitetsregister inom cancerområdet som administreras på OC/RTR.

Under Kontakta oss finns information om vilka personer som arbetar med de olika register som administreras på OC/RTR.
Uppdaterad: 2011 10 31
Maria Rejmyr Davis