Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsregionen


Regionalt biobankscentrum (RBC) för södra sjukvårdsregionen inrättades 2004 och ingick fram till 2010 i Onkologiskt centrums verksamhet. Fr o m 1 januari 2011 ingår RBC i förvaltningen för Labmedicin Skåne


Regionalt biobankscentrums hemsida

 

 


Uppdaterad: 2011 03 03
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se