Hälsokontroller

Tumörregistrets roll i arbetet med hälsokontroller är i första hand medverkan i framtagning av referensdata och analys.

Livmoderhalscancer

Cervixca
Källa: NORDCAN

Allmän screening för livmoderhalscancer i åldersgrupperna 20-55 år infördes 1963 och har medfört en dramatisk nedgång i såväl incidens som mortalitet i dessa ålderskohorter.

 

Bröstcancer

Bröstca
Källa: NORDCAN

Randomiserad studie initierades 1976 i Malmö för åldersgrupperna 45-74. Allmän screening införd i regionen 1989-91 för åldersgrupperna 40/50-69/74 år.

 

Prostatacancer

Prostataca
Källa: NORDCAN

Införandet av PSA-test i slutet av 1990 talet innebar en markant incidensökning. Socialstyrelsen rekommenderar dock inte allmän screening.


Uppdaterad: 2009 09 30
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se