Länkar
Svenska myndigheter
Läkemedelsverket
SBU
SoS
SSI
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Socialstyrelsen
Statens strålskyddsinstitut
 
Landsting och kommuner
SKL Sveriges kommuner och Landsting
Södra Regionvårdsnämnden
Region Skåne
 
Övriga onkologiska centra i Sverige

Göteborg, västra regionen
Stockholm/Gotlandregionen

Umeå, norra regionen
Uppsala/Örebroregionen
Linköping, sydöstra regionen

 
Internationella organisationer
IARC
UICC
WHO
International Agency for Research on Cancer
International Union Against Cancer
World Health Organization
 
Specialistorganisationer
ASCO
ASTRO
EORTC
ESTRO
RTOG
SSG
American Society of Clinical Oncology
American Society for Therapeutic Radiology and Oncology
European Organization for Research and Treatment of Cancer
European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
Radiation Therapy Oncology Group
Scandinavian Sarcoma Group
 
Cancerföreningar och -fonder
American Cancer Society
Cancerfonden
Den Norske Kreftforening

Finska Cancerregistret
Finska Cancerföreningen
Kraeftens Bekaempelse
NCU Nordisk Cancer Union
 
Allmän cancerinformation
NCI National Cancer Institute
 
Andra cancerregister - cancerstatistik
CANCERMondial
ENCR
IACR
NAACCR
European Network of Cancer Registries
International Association of Cancer Registries
North American Association of Central Cancer Registries
NORDCAN Cancer Incidence, Mortality and Prevalence in the Nordic Countries
 
Lagar, författningar
ICH International Conference on Harmonisation
Lag om hälsodataregister
Lag om vårdregister
Personuppgiftslag
 
 

Uppdaterad: 2010 02 03
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se