Miljömedicinska utredningar/cancerlarm

Cancerlarm

Tumörregistret har, enskilt eller i samarbete med miljömedicinsk enhet, involverats fär att utreda misstänkt förhöjd förekomst av cancersjukdom inom ett begränsat geografiskt område. Exempel på sådana cancerlarm är:

  • barnleukemier i Åstorp
  • leukemi och sköldkörtelcancer kring Barsebäck
  • lymfom på Klostergården i Lund
  • cancer kring Barkåkra flygflottilj

Yrkesmedicin

Tumörregistret har etablerat ett nära samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken. Denna är en ständig avnämare av uppgifter i cancerregistret för analys av cancerförekomst i olika yrkeskohorter. Exempel på gemensamma kohortanalyser är:

  • asbestcementarbetare
  • svetsare i rostfritt stål
  • östersjöfiskare

Vidare information: Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund

 


Uppdaterad: 2008 11 25
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se