Prevention

Samverkan med de miljö- och samhällsmedicinska enheterna i regionen, framför allt vad avser åtgärder mot rökning och UV-strålning.

I samband med undervisning av vårdpersonal och biologilärare ges information om rökning som ett led i preventivt arbete.

Malignt melanom

I samarbete med Centrum för samhällsmedicin i Dalby/Lund har tumörregistret utvecklat ett multi-mediaprogram för populationsbaserad upplysning och prevention samt undervisning av vårdpersonal beträffande malignt melanom. En vetenskaplig utvärdering har gjorts dels i regionen, dels i Tyskland i samarbete med universitetet i Greifswald.

 

Cancer Control enligt WHO
WHO har i publikationen National Cancer Control Programmes (WHO Geneve 1995) dragit upp riktlinjer för primär och sekundär cancerprevention samt definierat olika utvärderingsparametrar. Detta bildspel illustrerar dessa rekommendationer.

WHO Cancer Control Guidelines

 


Uppdaterad: 2008 03 07
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se