Utredningar och rapporter

Vårdkonsumtion och resursbehov
Arbets- och miljömedicinska utredningar
Informationsbehandling
Organisationsbeskrivningar

pil Tillbaka upp


Vårdkonsumtion och resursbehov

Utveckling av incidens och resurser i sluten vård för patienter med tumörsjukdom.
Lithman T, Gullberg B, Möller T, Åhlin L. Malmöhus läns landsting; Lund 1980.

Tidigdiagnostik av bröstcancer - organisation och resurser.
Boijsen E, Möller T et al. Malmöhus läns landsting; Lund 1981.

Underlag till regional sjukvårdsplan för södra sjukvårdsregionen - Maligna tumörsjukdomar, sluten vård.
Åhgren B, Landberg T, Möller T. SPRI-Konsult; Lund 1982.

Utredning angående konsekvenserna av mammografiundersökning inom MLL med avseende på ökat behov av personal och apparatur för extern strålbehandling vid onkologiska klinken och avdelning för sjukhusfysik, lasarettet i Lund.
Andersson T, Möller T, Nordberg U-B, Svahn-Tapper G. Onkologiska klinken och ASF, Lund 1985.

Behov av palliativ strålbehandling i regionen 1995.
Bergljung L, Isacson S, Killander D, Landberg T, Möller T, Persson S. Onkologiskt centrum; Lund 1988.

Gynekologisk och mammografisk hälsokontroll.
Lithman T, Möller T. MLL, Miljö- och samhällsmedicinska funktionen. Lund 1988.

Vem vårdades var för vad 1989? En översikt av extraregional vård av patienter från södra sjukvårdsregionen.
Möller T, Anderson H. Regionala tumörregistret, Lund 1993.

Modell för fördelning av behovsbudget inom landstinget Skåne.
Lithman T, Hansson B, Möller T, Norlund A, Persson B. Arbetsgruppen för ohälsoberäkningar, Sammanläggningsdelegerade 1997.

Utvärderande rapport om gynekologisk cellprovsscreening inom Region Skåne, utgående från data för 1997-2002.
Bjelkenkrantz K. Onkologiskt Centrum; Lund 2004.

Cancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv. Sammanfattning
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Kolorektalcancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Lungcancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Bröstcancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Cancer i kvinnliga könsorgan. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Prostatacancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Urinblåsecancer. Vårdkontakter i ett producentperspektiv.
Lithman T, Noreen D, Olsson H, Weibull H. Region Skåne, 2006.

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen. Kolon-, Rektal-, Bröst- Prostata och Lungcancer. Etapp 1.
Attner B, Lithman T, Noreen, Olsson H. Södra regionvårdsnämnden, 2008-05-26.

Bilagor. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen. Kolon-, Rektal-, Bröst- Prostata och Lungcancer. Etapp 1.
Attner B, Lithman T, Noreen, Olsson H. Södra regionvårdsnämnden, 2008-05-26.

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen. Kolon-, Rektal-, Bröst- Prostata och Lungcancer. Etapp 2. Vård före insjuknande.
Attner B, Lithman T, Noreen, Olsson H. Södra regionvårdsnämnden, 2008-09-15.

Bilagor. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen. Kolon-, Rektal-, Bröst- Prostata och Lungcancer. Etapp 2. Vård före insjuknande.
Attner B, Lithman T, Noreen, Olsson H. Södra regionvårdsnämnden, 2008-09-15.

pil Tillbaka upp

 

Arbets- och miljömedicinska utredningar

Delrapport från arbetsgruppen för utredning av cancerfall inom petroleumindustrin.
Paulsen A, Jönsson R, Gullberg B, Möller T. Yrkesinspektionen; Malmö 1979.

Lungcancer i södra sjukvårdsregionen.
Möller T, Jogréus C. Regionala tumörregistret; Lund 1983.

Mortalitet och tumörmorbiditet i en kohort av asbestcementarbetare.
Albin M, Jakobsson K, Englander V, Ranstam J, Westrup C, Möller T, Ahlmark A. Yrkesmedicinska kliniken, Lund 1984.

Dödlighet, dödsorsaker och tumörsjuklighet hos anställda och f d anställda vid Perstorp AB.
Littorin M, Englander V, Almgren G, Svensson M, Attewell R, Selin E, Skerfving S, Möller T. Yrkesmedicinska klinken; Lund 1987.

Dödligheten i Malmöhus läns landsting och dess kommuner 1967-1985.
Lithman T, Möller T. MLL, Miljö- och samhällsmedicinska funktionen; Lund 1988.

Dödsorsaker i södra Sverige 1979-1986.
Lithman T, Möller T, Noreen D. Samverkansnämnden för södra sjukvårdsregionen; Lund 1990.

Kohortanalys av  cancerrisken på Klostergården och angränsande områden.
Anderson H, Möller T, Olsson H. Onkologiskt Centrum, Lund 1992.

Cancerincidens omkring Barsebäcks kärnkraftverk.
Anderson H, Möller T. Regionala tumörregistret, Lund 1997.

pil Tillbaka upp

 

Informationsbehandling

Avnämares synpunkter på ett datorsystem vid kliniskt kemiska laboratoriet.
Delmar M, Hägerdahl M, Lundh B, Möller T, Nordén N, Sörbris R. Lasarettet i Lund; Lund 1979.

Report on the use of computers in patient registration and evaluation of results of treatment at the Division of Radiation Oncology, WCCC.
Frias Z, Möller T. Madison; 1980.

Recording and coding extent of disease. In: Standards and guidelines for cancer registration in Europe (Eds. Tyczynski J, Demaret E, Parkin DM).
Berrino F, Brown C, Möller T, Sobin L, faivre J. IARC  Yechnical Publications No. 40. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2003, pp 15-20.

pil Tillbaka upp

 

Organisationsbeskrivningar

Onkologiskt centrum för södra sjukvårdsregionen - en presentation.
Möller T. Onkologiskt centrum; Lund 1978.

Beskrivning av verksamheterna vid onkologiskt centrums kansli/regionala tumörregistret, onkologiska klinken och avdelningen för sjukhusfysik.
Erlandsson A, Hallberg A, Möller T, Nordberg U-B. Lasarettet i Lund; Lund 1983.

The Oncological Centre in Southern Sweden. Ten years experience 1978-1988.
Möller T, Wadström L. Onkologiskt centrum; Lund 1988.

 

pil Tillbaka upp


Uppdaterad: 2008 11 24
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se