Information och utbildning
Ca incidence in Sweden

Den viktigaste informationskällan från onkologiskt centrum är cancerincidens-publikationer och vårdprogram-handböcker. Dessa distribueras brett inom regionen.

 

 

Cytostatikamanual

Cytostatikamanualen har starkt bidragit till att cytostatikabehandling nu ges på ett likartat sätt på samtliga sjukhus i regionen.
Regionala informations- och utbildningsdagar för vårdpersonal i cytostatikabehandling, strålbehandling och palliativ vård anordnas regelbundet.

 

CD Breastcancer in general practice

Utbildning
Tumörregistret medverkar i läkare-, onkologsjuksköterske- och medicinska sekreterar-utbildningen samt i utbildning av patienter och anhöriga.
Flera NLV-/SK-kurser i onkologi för blivande primärvårdsläkare har genomförts tillsammans med Centrum för samhällsmedicin i Dalby/Lund, bl a  som en lågintensiv kurs 1994-96 med randomiserat deltagande och utvärdering, stött av Europe Against Cancer.
I samarbete med onkologer och primärvårdsspecialister från Nederländerna, Italien och Grekland och med stöd från EU producerades 1999 ett multimediaprogram ”Breast cancer in general practice – A tool for GP training in the European Union”.

 

 


Uppdaterad: 2007 10
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se