Kontakta oss
Postadress:
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND
Besöksadress:
Klinikgatan 22  
Tel:
046-17 75 60  
Fax:
046-18 81 43
E-post:
ocsyd.usil@skane.se

Personal
Befattning/arbetsområde
Malmberg, Martin
Tel: 046-17 75 60
Martin.Malmberg@skane.se
T f verksamhetschef
Anderson Harald
Tel: 046-17 75 61
Harald.Anderson@med.lu.se
Universitetslektor, biostatistiker
Andersson Ann-Katrin
Tel: 046-17 75 59
Ann-Katrin.Andersson@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för malignt melanom och hjärntumörer
Andersson Monika
Tel: 046-17 75 58
Monika.U.Andersson@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, vårdprogramsekreterare för testikeltumörer (SWENOTECA)
Bjerregaard Klaus
Tel: 046-17 75 56
Klaus.Bjerregaard@skane.se
Data Manager
Björk Annelie
Tel: 046-17 74 17
Annelie.Bjork@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering
Layout vårdprogram, formulär
Hagberg Oskar
Tel: 046-17 77 16
Oskar.Hagberg@skane.se
Statistiker
Henriksson Karin
Tel: 046-17 75 76
Karin.O.Henriksson@skane.se
Forskningssköterska
Hörstedt Ann-Sofi
Tel: 046-17 77 82
Ann-Sofi.Horstedt@skane.se
Statistiker
Johansson Elisabeth
Tel: 046-17 75 51
Elisabeth.I.Johansson@skane.se
Systemman, vårdprogram och studier
Kockum Pernilla
Tel:046-17 77 83
Pernilla.Kockum@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för esofagus- ventrikelcancer, kolorektalcancer och hjärntumörer  
Lendl Anna
Tel: 046-17 75 35
anna.lendl@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för lungcancer, njurcancer, peniscancer och pankreascancer
Marotta Kelly Mercedes
Tel: 046-17 75 04
Mercedes.MarottaKelly@skane.se
Systemman, applikationsutvecklare
Midberg Bo
Tel: 046-17 75 53
Bo.Midberg@skane.se
Systemansvarig, centrala register
Mårtensson Ingrid
Tel: 046-17 75 52
Ingrid.Martensson@med.lu.se
Institutionsadministratör
Nilsson Christina
Tel: 046-17 75 83
christina.p.nilsson@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för prostatacancer, urinblåsecancer och cancer i lever, gallvägar och gallblåsa
Nygren Katarina
Tel: 046-17 66 47
katarina.nygren@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för huvud- och halscancer
Olofsson Eva-Mari
Tel: 046-17 75 55
ssg@med.lu.se
eva-mari.k.olofsson@skane.se
 
Med. sekr/forskning
V
årdprogramsekreterare för mjukdels- och skelettsarkom, SSG (Scandinavian Sarcoma Group)
Olsson Håkan
Tel: 046-17 75 54
Hakan.Olsson@med.lu.se
Professor, stf chef
Palmqvist Anja
Tel: 046-17 75 57
anja.palmqvist@skane.se
Med. sekr/forskning
Cancerregistrering, kvalitetsregister för bröstcancer
Rejmyr Davis Maria
Tel: 046-17 77 81
Maria.RejmyrDavis@skane.se
Data manager
Thell Helen
Tel: 046-17 77 17
Helen.Thell@skane.se
Sjuksköterska
Cancerregistrering, kvalitetsregister för blodcancer och bröstcancer
Werner-Hartman Linda
Tel:046-17 76 38
Linda.Werner-Hartman@skane.se
Statistiker
Uppdaterad: 2012 05 11
Maria Rejmyr Davis