Välkommen till Onkologiskt centrum/
Regionala tumörregistret


Med onkologiskt centrum avses en funktionell enhet för samordning och utveckling av regionens befintliga resurser för cancervård (Socialstyrelsen 1991). Uppdraget omfattar hela kedjan från förebyggande åtgärder och tidigdiagnostik över behandling och uppföljning till vård i livets slutskede. I uppgifterna ingår cancerregistrering och kontinuerlig utvärdering av resultat av insatta åtgärder.

Södra sjukvårdsregionen


Aktualiteter/
Kalendarium

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering (legitimering).
Fr o m 15 mars 2012 uppmanas alla användare med tillgång till SITHS-kort att använda detta vid inloggning i INCA för stark autentisering. Under en övergångsperiod tillåts även inloggning med svag autentisering (kontoid + lösenord). Anvisningar för att logga in i INCA med SITHS-kort.

Ladda ner nationellt vårdprogram för palliativ vård. Finns även i kortversion som kan laddas ner här alternativt beställas från Helen Thell, telefon 046-17 77 17.

Svenska bröstcancergruppen har publicerat ett nytt nationellt vårdprogram gällande Omvårdnad vid bröstcancer

Svensk förening för hematologi har publicerat nya rapporter för ALL och AML.

INCA-utbildning
Utbildning i INCA för inrapportörer planeras till hösten 2012. Kontakta OC Syd/RTR vid behov av INCA-utbildning dessförinnan.


Onkologiskt centrum/Regionala tumörregistret
Postadress: Skånes Universitetssjukhus, 221 85 LUND
Besöksadress: Klinikgatan 22
Tel: 046-17 75 60 E-post: ocsyd.usil@skane.se