Övrig verksamhet

 

Cancerregister

Cancerregistret utgör en central resurs för
epidemiologisk och
klinisk onkologisk forskning