Tumörsamarbetsgrupper

Rond 1933

Ett multidisciplinärt samarbete är en av grundpelarna i modern cancervård. Beslut om behandling av den enskilda patienten tas i det löpande kliniska arbetet i regel vid gemensamma ronder eller terapi-konferenser, medan utformning av principer för handläggning av en bestämd tumörform, t ex vårdprogram, görs av en mera fast organiserad tumörsamarbetsgrupp. En sådan kan vara regional eller nationell, men även nordisk/skandinavisk, i viss mån beroende på hur frekvent tumörsjukdomen i fråga är.

Regionala
Blåscancergruppen
Bröstcancergruppen, SSBCG
Kolorektalcancergruppen, SKG

Lungcancergruppen
Njurcancergruppen
Peniscancergruppen
Prostatacancergruppen, SSPCG
Thyreoideagruppen

Nationella
Akut myeloisk leukemi, AML Svensk förening för hematologi
Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Svenska KLL-gruppen
Kronisk myeloisk leukemi, KML Svensk förening för hematologi
Lungcancer, se INCA
Njurcancer, se INCA
Onkogenetiska nätverket, Klinisk genetik, Universitetssjukhuset i Lund
Pancreascancer se INCA
Peniscancer, se INCA
Svenska lymfomgruppen, SLG

Internationella
Scandinavian Sarcoma Group, SSG
Swedish-Norwegian Testicular Cancer Group, SWENOTECA

 


Maria Rejmyr Davis
E-post: ocsyd.usil@skane.se